Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een exemplaar wordt, op verzoek, kosteloos toegezonden.

Bedankt!

Dat u contact met ons hebt opgenomen.
We komen er z.s.m. op terug.

Met vriendelijke groet,
Bouwbedrijf van Kollenburg

Graag hier uw info invullen:

 

Controle